Du kan være med til at støtte Familier På Vejs arbejde.  Det kan du køre ved at støtte gennem Missionsfonden, hvor vi har projektkode 5144.

Du kan læse på Missionsfondens hjemmeside om hvordan du støtter og hvilke muligheder du har for at få fradrag for din støtte.
Du kan ikke betale for lejr eller andre ydelser ved at støtte missionsfonden. Men hvis du ønsker at øremærke støtte til at hjælpe andre med at komme på lejr, kan du skrive en anmærkning om det ved indbetaling.

Betalinger vedr. Familielejr skal foretages på konto: 1551 1760440.

Du kan også hjælpe en familie med at komme på Familielejr. Se mere her