Voksengruppeledere

Alle voksne deltagere på Familielejr er bliver placeret i en voksengruppe. Her samtaler man om undervisning og forsøger at relatere den til deltagernes hverdag.

Gruppelederne har til opgave at hjælpe med at lede grupperne i denne samtale. De skal ikke have alle svarene eller undervise gruppen som sådan. Det skal blot sørge for at hjælpe samtalen igang og sørge for at holde den relevant. Gruppelederne  har også en speciel opgave med at have øje med, om deltagerne trives på lejren.

Gruppelederne er ofte familier som har deltager på lejren før, men kan også være familier der på anden måde har erfaring med at være gruppeledere.

Man deltager som almindelig deltagere på lejren, men mødes hver dag kort for at blive briefet om praktisk information i mindre grupper sammen med lejrledelsen og andre medarbejdere.