Nej, vi gider ikke høre mere om Corona, og at skulle være sammen hver for sig … men vi kommer ikke udenom, at det seneste år har været anderledes på mange måder. Mange har været i andre situationer, end de plejer; på arbejdet, i familien eller i andre relationer de indgår i. Måske har du set nye sider af din ægtefælle, dig selv eller dine forældre. Når omstændighederne skifter, og vi bliver presset på forskellige fronter, kan det ikke undgå at påvirke os. Så uanset om du har oplevet et år, hvor du er blevet styrket eller udfordret, så er der noget vi kan lære af den slags situationer. På den måde kan vi alle bruge situationen til at blive styrket i vores forståelse af os selv, vore relationer og vores tro.  

I år vil vi se på hvordan forandringer og kriser kan påvirke og udfordre os. Om det er enheden i ægteskabet, tæthed i venskabet eller tilknytning i forældreskabet.  

Vi vil lade forskellige undervisere tage fat i forskellige vinkler, men vi tror også, at du kommer med erfaringer og viden, som du vil kunne bringe i spil til gavn for alle.  

Vores håb er, at du vil opleve at stå styrket i din identitet og i dine relationer.  

Børn og unge 

Mange børn og unge har også oplevet et år, hvor sociale relationer har været svære at vedligeholde, og for mange er en dagligdag bag hjemmets fire vægge blevet en ny normal. Hvordan finder du som ung tilbage til en virkelighed med gode relationer og nære venskaber? Hvordan bryder du ud af den virtuelle verden og får genopbygget de gode fællesskaber og et håb om en meningsfuld og god fremtid? 

Det er nogle af de spørgsmål, vi gerne vil give plads til at stille, så vi igen kan være sammen… sammen.  

Paktisk: 

Lejren foregår fra mandag til lørdag i uge 30 (26. til 31. juli) på Ålborg Efterskole. Der vil være mulighed for at bo på værelse eller i medbragt telt/campingvogn. Vi har på nuværende tidspunkt ingen idé om, hvad betingelserne bliver for at samles, men vi forestiller os, at det vil være muligt at lave en lejr. Vi forventer derfor, at der vil være begrænsning på antallet af deltagere
Du kan tilmelde dig nu, og pladser vil blive tildelt, i den rækkefølge tilmeldingerne kommer ind. Vælger du at betale ved tilmelding, vil du få pengene tilbage, i tilfælde af at lejren bliver aflyst eller hvis der ikke er plads.  

Muligheden for at få plads på lejren afhænger af de gældende restriktioner. Vi forventer at tage endelig stilling til lejrens gennemførelse d. 1/6. 

Der er altid plads til flere frivillige til de mange opgaver der skal håndteres, så hvis du ønsker at byde ind med noget, så er du meget velkomment til at kontakte os på lejr@fampv.dk eller på telefon 23254077.