Juniorgruppeledere

Juniorgruppen består af de børn på lejren, som er fra og med 9 år til og med 12 år.

Kl 09.45 samles alle i mødesalen for at starte med nogle friske lovsange.

Fra kl. 10.00 går alle børnegrupperne hver til sit og er i grupperne frem til frokost.

Tiden kan disponeres frit og der er mulighed for at bruge udendørsområderne, juniorlokaler og andre faciliteter som kan være med til at gøre det til en spændende tid.

Der vil hver dag være mulighed for at hente vand og frugt/grønt til grupperne. Er der andre specielle behov skal gruppelederne selv sørge for indkøb, eller aftale dette med køkkenet i god tid.

Vi opfordrer til at variere programmet, så der er en god blanding af undervisning, leg, sport osv.

Det er dog vigtigt at hele ugen ikke går med leg og hygge, med at der også lægges vægt på undervisning i emner som præsenterer et kristent indhold på en måde der er udfordrende og interessant for målgruppen

Søndag aften (første dag), samles juniorer på samme måde som de andre aftner, men her bruges tiden sammen med lederne på at hygge og lære hinanden at kende.  De andre aftener vil der være mulighed for at arrangere hygge eller undervisning efter ønske.

Sidste formiddag (lørdag) hygger gruppen sammen, mens der er afslutningsmøde med vidnesbyrd i mødesalen.

Er der behov for at købe materialer til grupperne aftales dette på forhånd med lejrledelsen, så det kan regnes med i budgettet.

Se iøvrigt Familier På Vejs retningslinjer for børnemedarbejdere.