Der afholdes årsmøde for Familier På Vej torsdag den 27. juli 2023 kl. 15.00 på Ålborg Efterskole

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Beretning ved formanden.
4. Aflæggelse af regnskab
5. Godkendelse af regnskab.
6. Indkommende forslag.
Forslag sendes til jens@fampv.dk senest 14 dage for årsmødet.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -supleanter.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt
10. Visioner for Familier på vej. (samtale)
11. Afslutning.