Der afholdes årsmøde for Familier På Vej torsdag den 23. juli 2020 kl. 15.00 på Ålborg Efterskole

Pga. COVID-19 skal du tilmelde dig til jens@fampv.dk. Du har også mulighed for at deltage online, hvis du henvender til til samme adresse.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Beretning ved formanden.
4. Aflæggelse af regnskab
5. Godkendelse af regnskab.
6. Indkommende forslag.
Forslag sendes til jens@fampv.dk senest 14 dage for årsmødet.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af bestyrelsessupleanter.
9. Valg af juniorbestyrelse.
10. Valg af kasserer.
Nuværende kasserer udenfor bestyrelsen er Erik Holm Hansen (Ulstrup)
11. Valg af revisor.
Nuværende revisor Michael Thomsen (Holstebro)
12. Eventuelt
13. Visioner for Familier på vej. (samtale)
14. Afslutning.