I 2020 har vi den store fornøjelse at kunne præsentere et dansk undervisningspar.

Karen og Ole Andersen har hjulpet mange danske ægtepar igennem deres arbejde i Ungdom med Opgave (YWAM). Både i deres tid på en af de danske baser ved Randers og i de senere år på basen i Grimerud i Norge. Vi glæder os til at I nu kan møde dem i Danmark igen.

De fortæller:

Vi blev gift i 1985 og har to voksne børn, Daniel og Dina. Efter 19 år i Social- og sundhedssektoren rejste vi i 2006 til Perth, Australien, på DTS (Discipel
Trænings Skole). Efterfølgende flyttede vi til Sjellebro og engagerede os på fuldtid i Ungdom Med Opgaves familiearbejde i Danmark. I løbet af de sidste ti år
har vi været involveret som medarbejdere, ledere og undervisere på fem Familie-DTSer, 16 familielejre og utallige par-kurser og seminarer. I tillæg har vi været en del af den daglige administration og drift på Sjellebro, samt ledt en FMS (Family Ministry School, en videregående skole i UMOs universitet, University of
the Nations) på UMOs center, Grimerud, i Norge. Vi bor nu i Norge og arbejder i UMO Norges familiearbejde. Vores vision kan sammenfattes i sætningen: ”Equipping today’s families for the challenge of tomorrow”. Vi ønsker at udruste familier til at møde morgendagens udfordringer, i relationer så vel som i tjeneste og mission.

Du kan læse mere om deres arbejder på http://okand.dk og om lejren på https://fampv.dk/lejr