FPV Sommerlejr i uge 30 handler i høj grad om fællesskab. Et fællesskab der går på tværs af familier, generationer og baggrund.

Men vi er også meget glade for at det er lykkedes os at få fat i et meget inspirerende par, som vil undervise os i løbet af ugen.

Trevor og Linda Galpin er fra Storbritannien, men har boet i New Zealand i en årrække, hvor deres voksne børn og børnebørn bor. De har været involveret i kristent arbejde hele deres voksne liv, hvor de har været præster i kirker og arbejdet med forskellige kristne tjenester. For Lindas vedkommende har hun arbejdet som sygeplejerske, senest inden for palliativ pleje.

I de sidste 15 år har de undervist og arbejdet internationalt i kirker, på konferencer og arrangementer om åbenbaringen af Gud som en far, der bringer os ind i et forhold til Ham som Hans sønner og døtre. Deres passion er at få folk til at få et personligt møde med Gud som vores Fader. Trevor er også forfatter til en række bøger om disse emner.

Kom og vær med til en uge som sætter aftryk.