Vi mener at alle familier bør have mulighed for at deltage på Familielejr.

Desværre er det mange omkostninger som skal dækkes ind for sådan en lejr og det kan være en stor mundfuld for en presset familieøkonomi.

Derfor forsøger Familier På Vej et finde midler til at hjælpe de familier som ikke selv har mulighed for at betale for at komme med på lejren.

Vi anbefaler at I prøver at kontakte kommunen eller evt. sagsbehandler for at søge hjælp af denne vej. Er du en del af en lokal menighed, er der også ofte mulighed for at modtage støtte herfra både hvis I som familie står med en konkret behov for hjælp eller hvis du står som rådgiver og ønsker at deltage på kurset for rådgivere.

Hvis du ikke har mulighed for at finde midler andre stedet, kan du søge tilskud hos Familier På Vej ved at kontakte lejransvarlige på lejr@fampv.dk

Skriv lidt om jeres situation og baggrund. Din ansøgning vil blive vurderet og behandlet fortroligt og i henhold til gældende lovgivning samt Familier På Vejs politik for sikkerhed, sletning og persondatahåndtering,